Nồi hơi đốt dầu dạng nằng – kiểu ống lò ống lửa 3 pass., Nồi hơi đốt dầu dạng nằng – kiểu ống lò ống lửa 3 pass.