Nồi hơi đa nhiên liệu là một loại nồi hơi công nghiệp sử dụng được nhiều loại nhiên liệu (than, củi, dầu, trấu, vụ gỗ) để đốt nóng nước sinh hơi.