Nếu không xử lý thực hiện tẩy rửa cáu cặn lò hơi định kì sẽ gây ra những vấn đề sau:
– Nứt gãy đường ống do quá nhiệt. Do các chất lắng đọng (nước chưa được xử lý tốt) đi vào lò từ nước cấp lò bị “cô đặc” lên nhiều lần trong lò hơi. Các chất lắng đọng là các chất cách nhiệt, nên sẽ gây ra hiện tượng quá nhiệt cục bộ gây ra nứt gãy.
– Giảm hiệu quả sinh hơi. Do các tạp chất sinh ra hạn chế tốc độ bay hơi của nước. Và khi nước bị hạn chế bay hơi lại góp phần vào hiện tượng quá nhiệt, làm sôi lớp màng mỏng sát bề mặt lò và thúc đẩy quá trình lắng đọng.
Dừng lò để sửa chữa lò ảnh hưởng đến sản xuất.
Tăng chi phí sửa lò, bảo trì lò: thay thế các ống bị bít do cặn.
Giảm tuổi thọ lò hơi.
Ăn mòn do chất lượng nước chưa được xử lý tốt, ăn mòn trong quá trình vận hành lò hơi, ăn mòn do cáu cặn gây ra.
Đóng cáu cặn trong lò hơi. Do đặc tính của lò hơi là cô đặc dung dịch nên nước cấp sẽ bị cô đặc lại lâu ngày không xả ra ngoài sẽ làm tạo thành cáu bên trong lò ngày càng nhiều thêm.
Nhiễm bẩn hơi do chất lượng nước chưa tốt và cáu cặn bên trong lò có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Bộ ống lửa nồi hơi bị cáu cặn
Bộ ống lửa nồi hơi bị cáu cặn